Едва 5 % с допълнителна здравна застраховка

29

Едва 5 % от осигурените у нас имат допълнителна здравна застраховка. Това сочат данните на Изпълнителната агенция Медицински надзор, цитирани от „Монитор“. Около 312 хиляди са българите, имащи втора полица за здраве, а това прави един на всеки десет работещи. Голямата част от застрахованите – 301 259 души, са по групови договори, сключени от фирмите, където хората работят. По индивидуални договори за доброволно здравно застраховане полици притежават едва 9104 души, по данни към края на миналата година.

Според сайта на Комисията за финансов надзор, по договорите за застраховка „Заболяване“ за първите 6 месеца на 2019 г. са били предявени над 347 хиляди претенции, като 62 135 са били са събития от минали години. Общата сума на исканите обезщетения е за над 20 млн. лв., като 3,3 млн. лв. са били за минали години. Плащания са били направени по над 84 хиляди случая, като застрахованите са получили общо 19,11 млн. лв. Отказани обаче са били над 248 000 претенции за 1,07 млн. лева. Платените суми от клиентите за полиците по застраховката „Заболяване“ в сегмента на общото застраховане за първото шестмесечие на тази година са за над 97,14 млн. лв., а общо изплатените обезщетения – почти 34,4 млн. лева.

Немалко от застраховките за заболяване, злополука или смърт са краткосрочни и се сключват за определен неголям период от време, най-вече при пътувания в чужбина. Засега обаче за тях не се води специална статистика, която да ги отдели от дългосрочните, обясняват от КФН.

Материалът Едва 5 % с допълнителна здравна застраховка е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.