Две комисии в касата ще решават кой да се лекува в чужбина

33

Две комисии в касата ще решават кой да се лекува в чужбина, след като от днес вече официално функциите на Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина към МЗ са поети от НЗОК. Ръководител на новата дирекция ще е д-р Галя Йорданова, която до момента отговаряше за извънболничната помощ.

Осигурени са необходимите условия за нормалното протичане на процеса, увериха от касата. В сградата на Централното управление на НЗОК, на ул. „Кричим“1 в София, е обособена Приемна за гражданите, в която както родителите на малките пациенти, така и здравноосигурените над 18-годишна възраст ще бъдат консултирани от експерти на институцията. Приемното време за граждани – „Свободно движение на хора” – европейски регламенти и двустранни спогодби за социално осигуряване – е всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 15.30 ч.

От днес всички заявления за лечение, финансирано от здравната каса, ще се подават в НЗОК, както и в районните здравноосигурителни каси. Създадени са две специализирани комисии, които ще разглеждат заявленията на гражданите, в това число и преписките, които са прехвърлени от Фонда и нямат все още решение. Здравноосигурените, които са подали заявления към Фонда за лечение на деца, както и към Комисията за лечение в чужбина към МЗ, не трябва да подават нови заявления в НЗОК.

На сайта на институцията – www.nhif.bg, линк „Услуги за граждани“, подрубрика „Лечение в България и чужбина“, е публикувана информация за документите, които задължително се представят от заявителя при кандидатстване за лечение. Всеки ще може да се запознае с нормативната база, въз основа на която действат двете комисии в НЗОК, както и да проследява движението на заявлението си.

Към настоящия момент 146 са заявленията, които не са разгледани от закрития вече Фонд за лечение на деца и 24 – от Комисията за лечение в чужбина и които трябва да бъдат финализирани от НЗОК. А още утре първият малък пациент заминава за лечение в Австрия по правилата на касата.

Освен на портала на НЗОК, гражданите могат да получат повече информация за лечение в България и в чужбина на тел. 02 9659 193.

Банкова сметка на НЗОК за набиране на средства от дарения в полза на дейности, свързани с лечението на деца, финансирани от бюджета на МЗ както и от приходи и глоби, наложени по Закона за закрила на детето в полза на дейности, свързани с лечението на деца, е:

Получател: Национална Здравноосигурителна Каса

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

BIC код: BNBGBGSD

Код на БАЕ: BNBG9661

Сметка: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01

Материалът Две комисии в касата ще решават кой да се лекува в чужбина е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.