Доплащането в болниците вече е законно

38

Депутатите легализираха доплащането в болниците, след като на пьрво четене в комисия „ремонтираха“ 8 здравни закона. Приетите с 11 гласа „за“, 5 „въздържал“ се и нито един „против“ промени в Закона за здравното осигуряване през Закона за лечебните заведения гласят, че болниците нямат право да искат доплащане за медицинска помощ, поета от здравната каса. На практика обаче и в момента законът забранява това. Същевременно новите текстове предвиждат доплащане, ако пациентът изрично го поиска за по-добри битови условия, допълнително обслужване и др. По този начин доплащането, което и в момента пациентите извършват за редица „екстри“ по време на болничния им престой, се регламентира на законово ниво.

Освен това, ако пациент е увредил сам здравето си, например с алкохол или наркотици, ще възстановява на касата парите, похарчени за лечението му, гласят още новите текстове. По какъв точно механизъм обаче медиците и контрольорите на НЗОК ще доказват, че злоупотребяваме с вредните навици и именно това ни е разболяло, така и не стана ясно.

Гласуването на цял куп законови промени наведнъж, касаещи толкова различни области в системата, срещна критика от страна на опозицията. „Реално през два закона за лечебните заведения и лекарствата се предлагат промени и в Законите за здравното осигуряване, за трансплантациите, за кръвта, за приватизацията, за медицинските изделия и този за хората с увреждания. Възразяваме срещу начина, по който се правят промени. Има ли закон, който да не е тук? Трябва да спрем този хаос“, коментира д-р Нигяр Джефер, депутат от ДПС и добави, че толкова предложения за промени наведнъж изключват възможността за нормална дискусия. Подобна позиция изразиха и от БСП, като добавиха, че много от предложените промени нямат място в закони, а трябва да бъдат на ниво наредби.

Друг акцент в гласуваните промени касае трансплантациите. Измененията предвиждат да се разшири кръгът от роднини, които могат да дадат съгласие човек в мозъчна смърт да бъде донор. Сега съгласие или отказ могат да изразят съпруг или родител; дете; брат или сестра. С промените се дава възможност воля за донорство да могат да посочат и други роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при осиновяване.  Хората без близки пък стават потенциални донори, отваря се и дебат дали да се разрешат кръстосаното донорство и присаждането на матка.

Народните представители разрешиха приватизация на обособени части от лечебните заведения. От БЛС настояха лекарите и медицинските специалисти да имат приоритетно участие. Дали обаче това не отваря вратичка в дворовете на болници да изникнат търговски обекти или жилищни сгради  – депутатите не коментираха.

Материалът Доплащането в болниците вече е законно е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.