Доц. Станимир Сираков с европейска диплома по неврорентгенология

30

Доц. Станимир Сираков от столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се сдоби с европейска диплома по неврорентгенология, която се присъжда от новосформирания Борд по невроинтервенции. Той е един от едва 36 специалисти от цял свят, които са удостоени с този документ. Целта на дипломата е да отличи тези медици, които имат опита и квалификацията да се занимават с ендоваскуларно лечение на най-сложните и комплексни мозъчно-съдови заболявания.

За да получи  дипломата, всеки от лекарите е трябвало да покрие редица критерии, а самият изпит продължава 2 дни и включва теоретичната подготовка и писмен тест, както и работа по различни медицински казуси пред 7- членна комисия.

Доц. Станимир Сираков
Доц. Станимир Сираков

Новопридобитата диплома дава възможност на доц. Сираков да работи в който и да е от големите центрове в Европа, където се правят ендоваскуларни процедури. „Напрактика с тази диплома съм сертифициран и признат невроинтервенционалист в Европа“, обясни доц. Сираков. Въпреки новите хоризонти, които отваря пред него ценният документ, той няма намерение да напуска България. „Напротив, в момента сме подали документи УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ да стане един от акредитираните центрове в Европа, където се провеждат обучения за невроендоваскуларни процедури. Ако това стане, ще сме единствени в целия източноевропейски регион, което е голямо постижение както за българската медицина, така и за българските пациенти“, посочи младият лекар.

Доц. Станимир Сираков е председател на Българското дружество по интервенционална рентгенология, ръководител на сектор „Интервенционална рентгенология“ в отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София и доцент към Катедрата по образна диагностика на МУ-София, ръководител на Референтния център по Мозъчно-съдови заболявания към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Специализирал е при водещи имена на Европейската интервенционална рентгенология и пръв въвежда в България ендоваскуларното лечение на артериовенозни малформации (АВМ). Само за 2019 г., заедно с екипа си от  Референтния център по мозъчно-съдови заболявания в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, има извършени 17 операции на артериовенозни малформации и са третирани по ендоваскуларен метод над 90 мозъчни аневризми. Преди няколко месеца, заедно с проф. Шарбел Монайе от Франция, той извърши две уникални операции на деца с много тежки АВМ, които иначе трябваше да заминат за лечение в чужбина.

Материалът Доц. Станимир Сираков с европейска диплома по неврорентгенология е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.