Доц. Костадин Ангелов: Не правим класация на младите, а признаваме значимостта им

64

Скенер.нюз продължава представянето на някои от обещаващите млади медици в УМБАЛ „Александровска“. „В това представяне има известен риск“, коментира директорът на болницата доц. Костадин Ангелов. „Имам ли право да дефинирам един наш лекар като по-обещаващ от друг? Погледнато формално и директорски – да. Погледнато неформално, ние не правим класация и познавайки интелигентността на младите медици в болницата съм сигурен, че те възприемат това представяне именно като признание на ръководството, че в „Александровска“ ще се разчита на младите и признание на същото ръководство, че ще претвори убежденията си в реални действия в посока на реализацията на младите хора. А от тях по принцип се иска да съхранят своята индивидуалност и да я развиват с всички сили, защото да бъдеш млад, означава да действаш, а да бъдеш млад лекар означава да действаш осмислено и отговорно.  И да помним „Пинк Флойд“ и вечната им песен Time в превода на останалата вечно млада поетеса Петя Дубарова: „Ще пари мисълта, че две неща не можеш никога да си възвърнеш: живота да избавиш от смъртта и времето назад да върнеш!“

Д-р Венцислава Пенчева завършва МУ-София през 2001 г. и вече има две специалности  – „Вътрешни болести“ и „Пневмология и фтизиатрия“, като през цялото това време пътят и е свързан с УМБАЛ „Александровска“. „Това е най-старата болница и най-реномираната. В представите ми за Медицински университет София винаги изниква връзка точно с това лечебно заведение. Според мен най-добро и качествено образование и подготовка могат да се получат точно в УМБАЛ „Александровска“. А и шансът да се развивам и обучавам непрекъснато и всички възможности, които съм получила за професионална реализация, са били именно тук и съм мотивирана да остана да работя в тази болница“, разказва д-р Пенчева. По думите й най-голямото предизвикателство пред младите лекари е решението да останат в България. Тя вече го е взела, а тесните и интереси в медицината са бронхообструктивни заболявания, пневмонии при имуносупресирани пациенти, белодробен карцином, обструктивна сънна апнея и коморбидитет, белодробни микобактериози, белодробна тромбоемболия.

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Венцислава Пенчева

Кардиологът д-р Стефан Найденов завършва МУ-София през 2001 г. и избира „Александорвска“ заради добрите условия за младите специализанти (процес на обучение, техническо оборудване, колектив и др.), възможността да премине през почти всички модули от специализацията си в клиничните звена на болницата, както и възможността да продължи да работи в клиниката, към която е бил зачислен след приключване на специализация. „Възнамерявам да продължа да работя в УМБАЛ “Александровска“. Опитът, който съм натрупал през годините в тази болница ми дава основание да считам, че мога да бъда от полза както за пациентите, така и за колегите, с които работя“, споделя д-р Найденов. Смята да насочи усилията си към профилактиката на сърдечносъдовите заболявания, диагностика и лечение на артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност, клапните сърдечни заболявания, ритъмните нарушения и исхемичната болест на сърцето. „Главното предизвикателство пред младите лекари в България е да съчетаят своето професионално развитие със семейния живот. Много от младите лекари-специализанти са семейни и имат поне едно дете.  Спецификата на лекарската професия не само в България, но и по света изисква редица компромиси в това отношение. Считам че УМБАЛ „Александровска“ е една от болниците в България, в които условията за работа и специализация са достатъчно оптимизирани и дават възможност на младите лекари да се развиват професионално, без това да ощетява личния им и семеен живот“, казва още д-р Найденов.

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Стефан Найденов

Д-р Ани Танева е лекар-специализант в Клиника по нервни болести на „Александровска“. Дипломира се в Медицински университет-Пловдив през 2015 г. „Желанието ми да работя и да придобия специалност  в УМБАЛ „Александровска“ се породи след като потърсих информация от работещи в медицинската сфера. От събраните факти стигнах до извода, че университетска болница с дългогодишни традиции е най-доброто място, където един лекар- специализант би придобил много практически умения при работа с разнообразна патология, както и теоретична подготовка на най-високо академично ниво. Станах доброволец в Клиника по нервни болести, където намерението да остана в тази болница се затвърди категорично, тъй като там срещнах вдъхновяващи лекари и същевременно учители, с които бих искала да работя и да се развивам. След като ме одобриха за едно от обявените места за лекар- специализант, започнах своята специализация през юни 2016 г. Въпреки трудностите, пред които сме поставени ежедневно всички млади хора в България, аз лично за себе си смятам, че именно оставайки в България и работейки тук, е начинът да променим условията на работа и живот. И разбира се, с удоволствие бих останала в Александровска болница заради прекрасния екип, с който работя“, обяснява д-р Танева, която подготвя своята дисертация на тема „Клинико-генетично и генетично-епидемиологично проучване на пояс-крайник прогресивни мускулни дистрофии в България“. Според нея, предизвикателствата пред младите лекари у нас са много, но основното е финансовата обезпеченост. „Ако имахме такава, това би ни донесло спокойствие в ежедневието и би ни мотивирало да вършим работата си с още по-голямо удоволствие“, добавя д-р Танева.

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Ани Танева

Д-р Ива Георгиева завършва медицина в МУ-София през 2017 г. и само два месеца по-късно започва специализацията си в Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Александорвска“. „Екипът тук е съставен от истински професионалисти, с отношение към пациента и палитра от личностни качества. А когато намериш хора, на които искаш да подражаваш, пътят е ясен“, казва д-р Георгиева, която има кратък и категоричен отговор на въпроса дали ще остане в България и конкретно в „Александровска“: „Да!“ Но признава, че предизвикателства не липсват: „Здравната ни система не работи като един организъм, не може да лекуваме „на парче“ нашите пациенти, а с наличието на клинични пътеки имаме само тази възможност. Представете си, ако лекарите сме едни медиатори, изпращащи сигнали, че не можем да си вършим работата по желания от нас начин, има ли „рецептор“, който да ни чуе?“

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Ива Георгиева

Д-р Феодор Оджаков е един от малкото млади лекари, които избират съдебната медицина и Клиниката по съдебна медицина и деонтология на „Александровска“ е логичното продължение на кариерата му. Завършва МУ-София през 2014 г. „Избрах УМБАЛ „Александровска“, защото е най-доброто място за специализация по съдебна медицина в България и категорично ще остана да работя тук“, казва д-р Оджаков. Тесните му интереси са свързани със съдебномедицинска идентификация на личността, а за най-голямо предизвикателство пред младите лекари у нас смята намирането на хора, от които да се научат. „Аз ги намерих“, категоричен е той.

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Феодор Оджаков

 – Д-р Младен Пенчев е специалист по психиатрия. Завършва медицина в МУ- София през 2011 г., а година по-късно започва специализацията си в „Александорвска“ заради „академичните основи на преподаване и професионализма на лекарите“. Категоричен е, че ще останете на работа в България и в „Александровска“, макар да казва, че справянето с ниското заплащане е най-голямото предизвикателство пред младите. „Научните ми интереси са свързани с когнитивни нарушения при Биполярно афективно разстройства и шизофрения, както и връзката им с генетични маркери“, споделя още д-р Пенчев.

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Младен Пенчев

Д-р Тома Томов завършва МУ-София през 2008 г. „Избрах Александровска болница, защото тук има разнообразна патология, лечебното заведение има традиции и мога да натрупан безценен опит. Смятам да се занимавам с пациенти с хепатит, ХИВ и хематологични заболявания“, казва д-р Томов. Обещава да остане в България, но е гневен на НЗОК и пътечната медицина.

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Тома Томов

 Д-р Евгени Шарков завършва МУ-София през 2012 г., а през 2013 г. започва специализацията си Клиниката по пластично-възстановителната и естетична хирургия на Александровска болница. „Тук имам възможност да се уча от най-добрите специалисти в България и възнамерявам да продължа своето развитие като специалист в Александровска болница“, споделя д-р Шарков, който се е насочил към конструиране на тялото при затлъстяване и след масивна загуба на тегло, както и към трансплантация на коса. Като най-голямо предизвикателство пред младите лекари определя да успеят да извървят пътя на развитие с търпение и спокойствие.

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Евгени Шарков

Д-р Таня Петкова е специализант към Катедрата по Обща и клинична патология. „Попаднах в групата на младите лекари, защото съм специализант, но сам различна от повечето мои колеги. Завърших медицина преди 1999 г.,  години, в които здравната реформа беше стартирала (практики с ОПЛ бяха сформирани), нямахме възможност да специализираме (няколко поредни години бяха обявени от МЗ за нулеви), вратите към Европа не бяха отворени за нас. Започнах работа във фармацевтична фирма, което направиха и 70% от колегите от студентската ми група.  И така, почти като в приказка минаха 17 години, през които натрупах безценен опит, работих с медикаменти в различни терапевтични области, израснах в йерархията на компанията, създадох приятелства, а в личен план създадох дом и семейство, имах възможността да помогна за добрия стандарт на децата си. Нещо, което е особено важно за всеки един млад човек. И така до началото на 2016 година, когато онкологично заболяване на мой близък приятел ме разтърси, накара ме да се огледам. Какво ми трябва? Кое е важно? Как аз бих могла да съм полезна? В същото време през последните години във фирмата не научавах нищо ново, а търсеща личност като мен, се нуждаеше от нови и нови хоризонти“, разказва д-р Петкова. Насочва се към Образна диагностика и Обща и клинична патология. „Александровска болница ме одобри за специализант по Обща и клинична патология след проведено открито и задълбочено интервю. Така започнах работа и не съжалявам. Още в първите часове срещнах прекрасни лаборанти, лекари и ментори. Всички те са големи Хора, въпреки диагнозите, с които се срещат всеки ден, неудачите на системата, с които се сблъскват и недостойното възнаграждение на фона на други сектори в страната. Точно това търсех“, споделя още д-р Петкова. Твърдо е решила, че ще остане у нас, за да е полезна на българските пациенти. „Що се отнася до Александровска болница, тя е тази, която ми подаде ръка преди 2 години, а времето е показало, че съм лоялна! Важни за мен са екипа, учителите, удовлетворението, средата и разумни условия от работодателя, които да ги подкрепят“, добавя д-р Петкова.

Доц. Костадин Ангелов
Д-р Таня Петкова

Материалът Доц. Костадин Ангелов: Не правим класация на младите, а признаваме значимостта им е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.