Частните болници не искат да правят търгове, отричат за лобизъм

42

Частните болници не искат да правят търгове, а вместо това предлагат НЗОК да договоря с производителите цената на доставка на онкомедикаментите в болниците и да заплаща директно на тях. Така цената ще е еднаква за всички, а бидейки единствен купувач, касата може да договори много по-добри условия на доставка, в това число и най-ниските възможни цени, категорични са от Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) в становището си, внесено в МЗ, МФ и Народното събрание.

Припомняме, управителят на здравната каса изнесе данни, от които стана ясно, че НЗОК е плащала на частните болници 7 пъти по-висока цена за някои онколекарства от държавните и общински лечебни заведения. Причината, според д-р Дечо Дечев, била лобистка поправка в ЗОП от 2016 г., която освобождава частните болници от задължението да правят търгове. Здравният министър Кирил Ананиев пък вече предложи текст, който отново да задължи частните лечебни заведения да обявяват обществени поръчки за лекарствата, които НЗОК покрива. Председателят на ресорната парламентарна комисия и на групата на ГЕРБ обеща Народното съброние да подкрепи Ананиев, когато текстовте бъдат внесени. Тя обаче подчерта, че не бива да се правят търгове за лекарствата за редки болести, както поискаха от ЕК. „Става дума за определена група лекарства, които нямат разрешение за употреба в България, не са налични и са единствена алтернатива за деца с редки заболявания, надявам се от ЕК ще ни разберат, защото процедурите са тежки и може да поставим живота на децата ни в риск“, обясни д-р Дариткова.

От НСЧБ отричат поправката, внесена от депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов, да е лобистка и продължават да твърдят, че така повелявала евродиректива, макар че от ЕК официално поискаха обяснения от България защо частните болници не обявяват обществени поръчки. От Европа ни съветват за „поправка“ на поправката, която не била лобистка, иначе ни заплашва санкция.

Публикуваме становището на НСЧБ без редакторска намеса:

В дадено в медиите интервю, Д-р Дечев – Управител на НЗОК, изнесе информация за това, че няколко лекарствени продукта с едно и също международно непатентно наименование, предназначен за лечение на злокачествени заболявания в болнични условия, са били заплащани на различни цени. Според Д-р Дечев, основната причина за разликата в цените е, че „държавните и общински болници провеждат обществени поръчки, а частните не.” Причината за това били „внесени и приети от Народното събрание лобистки текстове”, които освобождават частните болници от задължение да провеждат обществени поръчки.

В отговор, министърът на здравеопазването заяви, че ще поиска от министерството на финансите да обмисли промяна в Закона за обществените поръчки, която да задължи частните болници да провеждат такива.

В тази връзка бихме искали да разгледате нашето становище по поставените въпроси.

На първо място предприемането на действия за промяна в закона означава признание, че преди това Парламентът е приел лобистки текстове, което не е отговаря на истината. Внесеното от народния представител Лъчезар Иванов и прието от Народното събрание предложение, отговаря изцяло на смисъла и съдържанието на Директива № 2014/24/ЕС. По същество приетото изменение е синхронизация на нашето с Европейското законодателство по отношение на дефиницията и приложното поле на термина „публично-правна организация”. По този въпрос Националното сдружение на частните болници има проведена кореспонденция с Европейската комисия, доказваща правотата на взетото решение. В тази връзка  нова промяна в закона, свързана с дефиницията на понятието „публично-правна организация” би било в противоречие с Директивата.

На второ място бихме искали да подчертаем, че въвеждането на задължение за провеждане на обществени поръчки от частните болници, не само, че ще противоречи на Европейското право, но и няма да реши поставения въпрос – за различните цени заплащани от НЗОК. В публикуваната на Интернет страницата на НЗОК справка се вижда ясно, че цената на закупуване на pemetrexed  е различна при различните болници, независимо дали са провеждали или не обществени поръчки. Вижда се ясно, че има разлика до 5 пъти в цената при болници, провеждали обществени поръчки. Провеждането на обществена поръчка не гарантира нито най-ниска цена, нито еднаква цена за всички лечебни заведения.

Решението на проблема трябва да се търси на друго място. Вместо да се принуждават всички болници да правят обществени поръчки за лекарства, далеч по-добре, по-лесно и по-ефективно е, да се смени модела на договаряне и заплащане. Това може да стане с промяна в Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 26.02.2019 г.)

Предлагаме процедурите на договаряне, отпускане и заплащане на лекарствата за лечението на злокачествени заболявания в болнични условия се изградят аналогично на процедурите прилагани при лекарствата за домашно лечение.

Казано накратко, вместо да се провеждат над 30 търга по няколко пъти в годината, НЗОК да договори с производителите цената на доставка и да заплаща директно на тях. Така цената ще е еднаква за всички, а бидейки единствен купувач, касата може да договори много по-добри условия на доставка, в това число и най-ниските възможни цени. Така, освен това, ще се реши и проблемът, който сегашната процедура създава на Притежателите на разрешение за употреба, свързани със задължителна отстъпка от цената, която поради разликите създава трудности и дори невъзможност за изпълнение. Не на последно място, ако се приеме този подход няма да се налага да се нарушава Европейското право, с всичките неблагоприятни последици от това.

Готови сме, ако прецените за необходимо да се включим в работни групи или в други форми на обсъждане и да дадем своя принос за прилагане на това решение на проблема. При желание от Ваша страна, бихме могли също да предоставим и цялата водена от нас кореспонденция с Европейската комисия по казуса.

Материалът Частните болници не искат да правят търгове, отричат за лобизъм е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.