Бургаският университет ще обучава лекари

36

Министерският съвет предлага на Народното събрание да се открие медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Както Скенер.нюз вече писа, Медицинският факултет се създава по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Проектът предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина”. Обучението ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес. Учебните занятия ще се водят от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри.

В Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина, а клиничната практика на студентите ще е в УМБАЛ „Дева Мария“ и УМБАЛ – Бургас, съобщиха от правителствената информационна служба. Новият Факултет по медицина ще има капацитета да обучава 500 души.

Така, след като депутатите гласуват предложението на кабинета, висшите училища, които подготвят бъдещи лекари у нас, ще станат 7. В момента обучение по медицина се предлага в четирите медицински университета в София, Варна, Плевен и Пловдив, както и в СУ и Тракийския университет в Стара Загора.

Материалът Бургаският университет ще обучава лекари е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.