Болниците си поръчаха лекарства за 1,4 млрд. лева

37

Болниците са си поръчали лекарства за близо 1,4 млрд. лева, без ДДС, които ще ползват през следващите две години. Това съобщиха от здравното ведомство. В рамките на проведената „Процедура по събиране на заявки за сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“, са  подадени 203 индивидуални заявки от болниците, регистрирани в системата, обясниха от МЗ. Обобщената заявка съдържа 775 лекарствени продукта, включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък. Общата прогнозна стойност на всички заявени медикаменти е в размер на 1 392 402 592,33 лева, без ДДС или 1 670 883 110,79 лева, с ДДС.

„С цел осигуряване на ефективна защита от онлайн хакерски атаки на Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения, на 13.08.2019 г. бяха финализирани всички необходими настройки и беше стартирано предоставянето на услугата защита от Distributed Denial of Service /DDoS/ атаки“, увериха от МЗ.

За да бъде осигурена ритмичност на провежданите процедури, ведомството ще стартира шест отделни обществени поръчки за заявените лекарства. Днес до Агенцията по обществени поръчки е изпратена първата обществена поръчка, която е за закупуване на противотуморни медикаменти за болниците и е на стойност 1 080 909 890,52 лева, без ДДС или 1 297 091 868,63 лева, с ДДС. В тази обществена поръчка са заявените от лечебните заведения лекарства, включени в Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“ и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“, както и по клинични пътеки  № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати“.

Останалите обществени поръчки ще бъдат стартирани поетапно, добавиха от здравното министерство.

Материалът Болниците си поръчаха лекарства за 1,4 млрд. лева е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.