Болниците ще се отчитат и на финансовия министър

18

Болниците вече ще се отчитат и пред финансовия министър, реши правителството на днешното си заседание. Кабинетът прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. В момента държавните и общинските лечебни заведения се отчитат и на здравния министър, изпълнявайки т.нар. „финансова конституция“ на Кирил Ананиев.

„Всеки ръководител на организация – първостепенен разпоредител с бюджет, която попада в обхвата на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, е длъжен ежегодно да докладва за състоянието на системите за финансово управление и контрол на министъра на финансите. С цел събирането на необходимата информация и изготвянето на годишен доклад е предвидено министърът на финансите, всяка година до 1 декември, да утвърждава въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол“, съобщиха от Министерски съвет.

Тъй като към организациите от публичния сектор бяха включени търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно и/ или общинско участие в капитала, както и техните дъщерни дружества, в Наредбата е указано изискването те също да докладват за парите си и контролът на харчовете.

Отчетите трябва да се предават по електронен път и ще бъде публикувани на интернет страницата на МФ. „С това ще се намали административната тежест и ще се отговори на новите изисквания на обществото за осигуряване на достъпни услуги и прозрачност“, уточняват от МС.

Материалът Болниците ще се отчитат и на финансовия министър е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.