Болниците ще плащат на националните консултанти

36

Болниците вече ще трябва да плащат на националните консултанти, когато ги потърсят за помощ, предвиждат промени в Наредба на МЗ. За да подобри мотивацията им за безотказно и своевременно оказване на консултативна медицинска помощ при спешни и тежки състояния в лечебните заведения, МЗ предлага промяна в заплащането им като им осигурява процент от клиничната пътека, по която извършват консултацията.

Така най-добрите лекари ще взимат 30% от цената на клиничната пътека, ако са участвали в операция и 15 % от пътеката, ако само са дали експертното си мнение за лечението. Според Министерството на здравеопазването, по този начин ще се гарантира на болниците, че когато имат спешна нужда от тези експерти те ще се отзовават и няма да отказват помощта си.

На територията на страната средно на година се правят по 400 такива консултации, така че това нямало да натежи на бюджетите на болниците, смятат от МЗ. Припомняме, от тази година има нови правила и националните консултанти вече са по няколко доктори във всяка специалност.

В проекта е записано още, че републикански консултант може да бъде изключен от списъка по негово писмено искане или когато е констатирано нарушение при изпълнението на заеманата от лицето длъжност, както и при неизпълнение на задълженията му или пък по решение на министъра на здравеопазването. Министърът ще променя списъка когато е настъпила промяна на обстоятелствата, като лишаване на републиканския консултант от правото му да упражнява професията си, при лишаване от свобода, както и по други обективни причини, водещи до невъзможност за изпълнение на задълженията.

Предвижда се наредбата да влезе в сила от 1 януари 2020 година.

Материалът Болниците ще плащат на националните консултанти е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.