Болниците ни – 346, лекарите – 29 677, а сестрите – 30 589

45

Болниците у нас са 346, лекарите – 29 677, а сестрите – 30 589. Това сочат данните на Националния статистически институт към 31 декември 2018 година. Болничните легла са 53 173 и макар бройката на лечебните заведения да не се увеличава, то леглата са с 500 повече в сравнение с 2017 г.

Многопрофилните болници са 185, като в тях е съсредоточен 73.6% от легловия фонд на всички клиники в страната. Специализираните болници у нас са 137, а за продължително лечение има само една със 145 легла. За продължително лечение и рехабилитация клиниките са 16 с 1905 легла, а само за рехабилитация – 32 с 4776 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 759.6 на 100 000 души население. Най-много легла се падат на пловдивчани – 979.9 на 100 000 души и на плевенчани – 928.9 на 100 000 население. Най-ниски стойностите на показателя в областите Ямбол (344.8), Перник (370.6) и Видин (394.7).

И докато с болничните легла проблем засега няма, но все по-остър ще става проблемът с кадрите. Според данните на НСИ, броят на лекарите  и сестрите намалява. Макар и спадът да е малък, той показва тревожна тенденция, още повече, че медиците застаряват. В момента на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари, спрямо 30 078 в края на 2017 г. Същата тенденция се забелязва и при стоматолозите. В края на миналата година са били 7 240, спрямо 8355 през предходната. Специалистите по здравни грижи са 46 332, спрямо 46 702 в края на 2017 г. От тях сестрите са 30 589, а година по-рано са били 30 955, акушерките сега са 3155, а през 2017 г. са били 3207. Още по-тревожно е съотношението лекари – сестри, което на практика у нас е едно към едно, а трябва да е едно към три.

По специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекарите – 4199, или 14.2% от всички в страната. Второто място си делят гинеколози и кардиолози – по 5.9%, следвани от педиатрите 5.8%. Специалистите по анестезиология и интензивно лечение са 5.6% от всички лекари, по хирургия – 5.3%, и по нервни болести – 5%.

Осигуреността с джипита за страната е средно 6 на 10 000 души от населението. Най-висока е обезпечеността в областите Плевен (8.4 на 10 000 души), Кюстендил (7.1) и Ловеч (6.9). В другия край на класацията по осигуреност с джипита са в областите Кърджали (3.9 на 10 000 души), Търговище (4.3) и Разград (4.4), сочат още данните на националната статистика.

Материалът Болниците ни – 346, лекарите – 29 677, а сестрите – 30 589 е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.