Болнични директори „намериха“ 1 млрд. лева

19

Болнични директори, представители на Българска болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Сдружението на областните болници и Асоциацията на университетските болници, намериха начин как парите за здраве да се увеличат с 1 млдр. лева. Те предлагат да се възстановят основните принципи на солидарност и справедливост и задължението всеки българин да  заплаща здравната си осигуровка в  определения размер от 8%, а за категориите, осигурявани от държавата, от републиканския бюджет да се внасят в НЗОК на 12 равни месечни части пълния размер на осигуровките, както на всички останали граждани.

„По предварителни разчети така приходите за здраве ще се увеличат с над 1 млрд. лева, което ще промени финансовата макрорамка на бюджета за здраве, ще премахне  неравнопоставеността на българските пациенти и ще доближи финансирането на болничната медицинска помощ до реалните й стойности“, обясниха от болничните организации. Те настояват и за спешно решение и незабавно изплащане на изработената от лечебните заведения надлимитна дейност за минали години, за което, както заявяват,  нееднократно са излизали с декларации.

Засега от касата обявиха, че ще платят само на тези, които са осъдили НЗОК на последна инстанция и са представили изпълнителен иск. Това обаче са само малка част от болниците. Общо касата дължи на лечебните заведения над 153 млн. лева.

„Повече от 2 месеца, всички регистрирани в България сдружения на болници работят по съвместни предложения  и  начини, които ние като експерти предлагаме за решаване  по реалните проблеми в здравеопазването. На 18.09.2019 г. предложенията бяха официално входирани в Министерство на здравеопазването по повод на текущото обществено обсъждане на предложените от здравния министър промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Със законопроекта отново се прави опит да се направят и концептуални промени, относими към други нормативни актове, в т.ч. темата за необходимостта от доплащания. Тази тема беше повод организациите да разгледат няколко модела за остойностяване на системата от клинични пътеки, приложени в други държави и да предоставят на МЗ идеен вариант за действителни стойности на здравните услуги“, казаха още болничните асоциации.

Всички предложения и обосновки на специалистите ще бъдат официално представени и на премиера Бойко Борисов преди обсъждането на бюджета на НЗОК за 2020 г.

Материалът Болнични директори „намериха“ 1 млрд. лева е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.