Близо милион българи били поне веднъж в болнични през 2018-а

30

Българите, които поне веднъж са ползвали болнични през миналата година, са 985 611 души. Това показва анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за държавното обществено осигуряване за 2018 г. През нея са изплатени 2 748 173 (при 2 582 844 за 2017 г.) парични обезщетения за врeменна неработоспособност за 17 594 959 дни със среднодневен размер 31,22 лв. От тях 1 120 420 (40,8%) обезщетения са на мъже, за 7 452 692 дни със среднодневен размер 33,41 лв. Съществено по-висок е броят на обезщетенията за временна неработоспособност на жени – 1 627 753 (59,2%) за 10 142 267 дни, но с по-нисък среднодневен размер (29,60 лв.).

От общия брой на жените с обезщетение за временна неработоспособност 15,9% или 91 772 жени са с обезщетение за гледане на болен член от семейството, докато при мъжете този показател е със значително по-ниска стойност – 12 840 души, което представлява едва 3,2% от всички мъже, ползвали болничен през миналата година, отчитат от НОИ.

Средният размер на начислено обезщетение за временна неработоспособност за 2018 г. е 199,86 лв. и нараства с 6,2% спрямо предходната година, когато е било 188,23 лева. Разликата в размера на средните обезщетения по пол е в полза на мъжете. Средният размер на болничните при мъжете е 222,26 лв., докато при жените е 184,44 лв. или със 17 % по-ниско.

През 2018 г. паричните обезщетения за трудова злополука и професионална болест са 23 253 (при 22 364 за 2017 г.) за 225 412 дни със среднодневен размер 40,39 лв. Размерът на средното обезщетение за трудова злополука и професионална болест за 2018 г. е 391,53 лв., докато година по-рано е бил 368,55 лева. От начислените обезщетения 14 604 са на мъже за 143 008 дни със среднодневен размер 41,10 лв. Значително по-нисък е броят на обезщетенията за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест на жени – 8 649 за 82 404 дни със среднодневен размер 39,16 лв. Броят на лицата с обезщетение за трудова злополука или професионална болест за годината е 4 888, от които 1 928 жени (39,4%) и 2 960 мъже (60,6%), показват още данните на НОИ.

Материалът Близо милион българи били поне веднъж в болнични през 2018-а е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.