Близо 19 млн. лева от здравните ни вноски отишли за издръжка на НАП

39

Точно 18, 828  млн. лева от здравните ни вноски са отишли за издръжка на НАП, а не за лечение. От  2014 г. до 2018 г. НЗОК е плащала такса на приходната агенция за администриране на здравноосигурителните вноски, което е ощетило бюджета на касата. Само през миналата година за въпросната такса са похарчени близо 5 млн. лева. За административния абсурд алармира Сметната палата в отидтния си доклад за отчета на бюджета на НЗОК за 2018 г.

„През миналата година са отчетени предоставени трансфери на НАП по чл. 24, т. 6 от ЗЗО и към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК в размер на 97, 621 млн. лв., от които 4, 583 млн. лв. – трансфери към НАП за такса за обслужване събирането на здравноосигурителни вноски“, отбелязват одиторите в доклада си.

Така оказва се, НЗОК е единствената институция, която плаща такса на НАП за администриране на публични средства. Изводът на Сметната палата е, че това поставя касата в неравностойно положение спрямо останалите обществени и частни осигурителни фондове. НАП администрира вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Към самия отчет на касата за 2018 г. Сметната палата няма забележки, освен неспазването на разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗЗО за внасянето на отчета за изпълнението на бюджета от управителя на НЗОК чрез министъра на здравеопазването и МС в Народното събрание не по-късно от 30.06.2019 г. „Към датата на извършване на одита отчетът за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2018 г., както и отчетите за периода 2012 г. – 2018 г., не са приети с решения на Народното събрание, с което не е спазена разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от ЗЗО“, допълват от Сметната палата.

От анализа на одиторите става ясно, че с най-голям относителен дял в общия размер на здравноосигурителни плащания са разходите за болнична медицинска помощ – 48,9 на сто, следвани от разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и за домашно лечение – 19,9 на сто, разходите за онколекраства в болниците – 9,4 на сто и за специализирана извънболнична медицинска помощ – 6 на сто.

 

 

Материалът Близо 19 млн. лева от здравните ни вноски отишли за издръжка на НАП е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.