Безплатни ваксини срещу грип за всички над 65 години

39

От тази есен здравните власти ще осигурят безплатни ваксини срещу грип за всички над 65 години. Според официалните данни, едва 2 до 3 процента от българите избират най-ефикасната защита срещу зимния грип, което е причина той да поваля над милион нашенци всяка година. До две седмици трябва да е ясен и редът за предписване, отпускане и получаване на серумите. Тогава приключва срокът за обществено обсъждане на Наредбата за имунизациите в България.

Документът предвижда още намаляване на приемите на основната имунизация на пневмококова конюгирана ваксина при деца до 6-месечна възраст от три на два, отпадане на пробата Манту и реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 11-годишна възраст. Но пък се въвежда реимунизация срещу коклюш при деца на 12-годишна възраст. В мотивите си МЗ информира, че промените са свързани с необходимостта от осъвременяване на националната имунизационна политика в съответствие с препоръки на СЗО и европейските имунизационни схеми и с направени от Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката предложения до министъра на здравеопазването.

Въвежда се разпоредба, определяща лицата, подлежащи на имунизации през даден отчетен период, с цел правилно изчисляване на имунизационния обхват в страната. Освен това общопрактикуващите лекари ще трябва да уведомяват подлежащите на имунизации лица по начин, който може да се удостовери – чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер и др. Джипитата ще трябва да осигурят и обучено медицинско лице за извършване на проба Манту и на имунизация или реимунизация срещу туберкулоза при липсата на професионална компетентност за провеждане от тях, вместо да насочват пациентите си към болници. Промяната се налага заради зачестилите сигнали, че личните лекари препращат децата за ваксинация към специализирани лечебни заведения, където обаче серумите се заплащат от родителите, докато МЗ ги осигурява безплатно, ако са поставени от джипито.

„С измененията в наредбата, чрез периодична актуализация на имунизационния календар, се цели да се осигури достъп на българските граждани до съвременна ваксинопрофилактика. А с прилагането на унифициран подход за определяне на подлежащите за задължителни имунизации и реимунизации лица ще спомогне да се идентифицират деца без избран общопрактикуващ лекари да бъдат предприети конкретни коригиращи действия“, пише в мотивите на МЗ.

Материалът Безплатни ваксини срещу грип за всички над 65 години е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.