Безплатни очни прегледи в „Александровска“

44

Безплатни очни прегледи организира УМБАЛ „Александровска“. Те ще се проведат в консултативния кабинет на Клиниката по очни болести, в периода 7-11 октомври 2019 г. Консултациите ще са от 13.30 до 17.00 часа, а желаещите да се прегледат трябва предварително да си запишат час на тел.: 02/9230 295. Не е необходимо пациентите да носят направления от личните си лекари. .

Инициативата е по повод на Световния ден на ретината и Международния ден на зрението и в партньорство със  Сдружение „Ретина България“ и Портал на пациента. Освен скрининг ще има и информационна кампания за диабетната ретинопатия и макулна дегенерация под надслов „ВИЖ ЗРЕНИЕТО – ДЕЙСТВАЙ СЕГА!“ При желание от страна на пациентите, те ще бъдат допълнително информирани за офталмогенетичните заболявания, диагностичното им изясняване (генетични изследвания и консултация), както и за налични терапии и терапиите в развитие – текущи клинични изпитвания, в които биха могли да се включат.

Болестите на ретината са водещата причина за загуба на зрение в развития свят. Наследствените дегенерации на ретината са основната причина за прогресивна загуба на зрението в по-младата възрастова група и водят до практическа слепота при пациентите, когато те са на около 40-50-годишна възраст. От често срещаните болести на ретината, диабетната ретинопатия е водещата причина за загуба на зрение в трудоспособна възраст, а свързаната с възрастта дегенерация на макулата е водещата причина за загуба на зрение при лицата над 65г. Категорични данни за България липсват, но се предполага, че броят на засегнатите от наследствени болести на ретината лица у нас е 5 хил. души, а броят на засегнатите от диабетна очна болест и свързана с възрастта дегенерация на макулата е около 450 хил. души.

Някои форми на вродени дегенерации (Щаргард, Сорсби, Бест), пигментен ретинит, синдром на Ушер и др. са сред най-сложните генетични състояния. До неотдавна за тях не съществуваше ефективно лечение. Прогресът на новите терапии, доближаващи пазара, се конфронтира с отсъствието на данни за пациентите, а липсата на данни се явява огромно препятствие както за напредъка на развитието на променящото живота лечение, така и за достъпа на пациента до него в момента, в който това лечение се появи.

Нарушеното зрение е съществено бреме за засегнатите лица и техните близки, но често остава невидимо и недокументирано състояние. Затова специалистите призовават зрението да се превърне в приоритет и необходимите действия да се предприемат сега!

Материалът Безплатни очни прегледи в „Александровска“ е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.