Аптеките със задължителни нощни дежурства

44

Аптеките ще дават нощни дежурства по график, за да се осигури достъп на хората до лекарствата. Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, през който ще бъдат направени допълнения и изменения на общо 15 закона, свързани с здравната система в България.

Така в области, общини и населени места, в които има недостиг на аптеки, което ще се установи от новата Национална аптечна карта, търговските обекти ще трябва задължително да спазват графика, изготвен от съответната РЗИ. Ако пък не го сторят, ще бъдат глобявани. Мерките не създават административни ограничения, нито водят до намеса в свободната конкурентна среда, в която се осъществява дейността на аптеките, смятат от МЗ

Предвижда се и въвеждане на забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с медикаменти с цел осигуряване на конкуренция между участниците на пазара в тези области. Разкриването на втори и следващ адрес пък ще изисква по-малки инвестиции и по-малко разходи, тъй като административната процедура е максимално улеснена, за да се стимулира отварянето на повече аптеки в малките населени места. Няма да се изисква на втория адрес да работят магистър-фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по-малко от два дни седмично по 4 часа.

И докато аптеките ще дежурят безплатно, лекарите ще трябва, пак безплатно, да проследяват ефекта от лекарствата, които изписват по новите правило на НЗОК за разходоефективност. Ако не го правят и за тях ще има санкции, гласят още предлаганите промени в преходните и заключителните разпоредби.

Материалът Аптеките със задължителни нощни дежурства е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.