Ананиев слага таван на ДМС-то

35

Допълнителното материално стимулиране  да не превишават 50% от общите разходи за персонал в болниците, предлага здравният министър Кирил Ананиев, който днес представи проект на Методиката за формиране на възнагражденията в лечебните заведения пред социалните партньори. В същото време, според Ананиев, минимум 50% от приходите от дейности, финансирани от НЗОК и МЗ, както и приходи от потребителски такси, наеми и други услуги, трябва да се разпределят за заплати на лекарите, сестрите и немедицинския персонал.

„С Методиката се цели да бъдат гарантирани справедливи, обективни и прозрачни процедури при определяне на индивидуалните работни заплати, както и да не бъдат допускани форми на дискриминация или неравностойно третиране на персонала при определяне размера на възнагражденията“, аргументира се министърът.

„Предлагаме лечебните заведения да определят размера и структурата на разходите за персонал чрез вътрешни правила, които да са съобразени с настоящата Методика и със спецификата, организационната структура и дейността на всяка конкретна болница. Всяка болница ще съгласува вътрешните си правила с представените на ниво лечебно заведение синдикални организации“, обясни Ананиев пред синдикати и работодатели. Той уточни, че вътрешните правила ще се утвърждават от директора или управителя на лечебното заведение и ще бъдат синхронизирани със Стандарта за финансова дейност, който прилагат държавните и общински болници.

След като са обезпечени приоритетните разходи за персонал и са изпълнени условията на Стандарта за финансова дейност, болниците ще могат да изплащат допълнителни възнаграждения за извършени дейности и постигнати резултати. Допълнителните възнаграждения ще бъдат определяни според индивидуалния принос на работещите за постигнатите резултати от дейността.

Социалните партньори поеха ангажимент до края на седмицата да изпратят становищата си по Методиката, както и да дадат предложение относно определянето на препоръчително съотношение между основните работни заплати за лекар, специалист по здравни грижи и санитар, което съотношение да залегне в окончателните текстове на Методиката. Според запознати обаче тя на практика не решава нито един проблем, още по-малко дава отговор на въпроса – как да се увеличат възнагражденията, най-вече на сестрите.

Материалът Ананиев слага таван на ДМС-то е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.