Ананиев на турне в областните болници

35

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев тръгва на обиколка на лечебни заведения в страната. „Турнето“ му ще е през следващата седмица, като по план министърът ще посети всички областни болници. Там Ананиев ще представи на директорите на новата Методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати, която екипът му разработи. Припомняме, методиката предвижда съотношението на заплатите лекари-сестри-санитари да е 1.7 към 1.3 към 1.

„След последни уточнения и отразяване на направените предложения, методиката предстои да влезе в сила. Приета е и предстои да бъде публикувана Наредбата за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове. Очакваните резултати – повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси и  оптимизиране на разходите, което следва да доведе и до възможности за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти“, заяви Кирил Ананиев.

Освен това министърът ще провери на място как се разпределят и разходват всички средства, които МС, МЗ и НЗОК допълнително предоставиха през последните месеци на лечебните заведения за извършена медицинска дейност. „Тези пари трябва да бъдат насочени приоритетно за разходи за персонал в лечебните заведения“, категоричен е Ананиев.

На 28 юни здравният министър ще бъде гост на годишната среща на Националното сдружение на общините, на която ще бъде обсъдено състоянието на общинските болници в страната, проблемите, пред които са изправени и възможните решения за оказването на по-качествена здравна грижа за населението.

Материалът Ананиев на турне в областните болници е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.