„Александровска“ обра наградите на МУ-София

53

УМБАЛ „Александровска“ обра наградите на Медицински университет – София, по случай Патронния празник на ВУЗ-а и празника на научноизследователската и преподавателска дейност. Традиционно, ръководството на най-старото медицинско висше училище у нас връчи най-високите отличия на свои изявени служители за принос в развитието на българското медицинско, стоматологично и фармацевтично образование, наука и практика, както и за значими постижения в преподавателската, научната и експертната дейност. Девет от престижните награди бяха за лекари от Александровска болница.

Награден знак „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, научната и експертна дейности в медико-клинична област през 2018 г. получи проф. д-р Добрин Свинаров, ръководител на Катедра по клинична лаборатория на МФ и началник на Клинична лаборатория и клинична фармакология в УМБАЛ „Александровска“.

С почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация бяха удостоени проф. д-р Владимир Тасев, Катедра по обща и оперативна хирургия на МФ и завеждащ отделението по „Хирургична гастроентерология“ в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия на УМБАЛ „Александровска“, както и проф. д-р Георги Тодоров, ръководител на Катедрата по хирургия в МФ и началник на Втора хирургия в УМБАЛ „Александровска“.

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получиха доц. д-р Красимир Янев, ръководител на Катедрата по урология на МФ и шеф на направление „Лапароскопска урология“ в Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска“, както и доц. д-р Маринчо Георгиев, Катедра по урология на МФ и началник на Клиника по урология в Александровска болница.

Награда на името на проф. Константин Чилов за значителен принос в научната и преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки заслужи проф. д-р Огнян Георгиев, ръководител на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести и началник на Клиника по пропедевтика на вътрешните болести в „Александровска“.

С награда на името на проф. Парашкев Стоянов, категория хирургически науки, пък бе удостоен доц. д-р Светослав Тошев от Катедрата по хирургия на МФ и ръководител направление „Обща и жлъчно-чернодробна хирургия“ във Втора хирургия на УМБАЛ „Александровска“.

Призът на името на акад. Димитър Ораховац за фундаментални науки получи проф. Анастасия Михайлова от Катедра по клинична имунология. Тя организира и ръководи дейността на Националната публична донорска банка за стволови клетки от пъпна връв в Клиника по клинична имунология с Банка за стволови клетки в УМБАЛ „Александровска“.

Награда за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов в областта на клиничните науки отиде при ас. д-р Анна Валериева, Катедра по алергология и лекар в Клиника по клинична алергология на Александровска болница.

Материалът „Александровска“ обра наградите на МУ-София е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.