98 % от българите ще имат достъп до спешна помощ до 30 минути

35

За 98% от населението ще бъде осигурен до 30 минутен достъп до спешна помощ за 24 часово лечение и наблюдение. Това ще стане след изпълнението на големия проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., чрез който ще се модернизират и обновят спешните отделения, центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали, обяви здравният министър Кирил Ананиев.

„Предприета мярка за стимулиране развитието на първичната медицинска помощ пък е осигуряването от бюджета на НЗОК на допълнително финансиране за практики с неблагоприятни условия на работа“, отчете Ананиев свършеното от екипа му през този политически сезон.

По думите му държавната политика по отношение създаването на условия за развитие на дългосрочните грижи намира израз в планираните потребности от легла за продължително лечение и легла за палиативни грижи, определени в Националната здравна карта. „С оглед идентифицирания сериозен недостиг на болнични легла за продължително лечение и за палиативни грижи в Националната здравна карта са определени потребности от 5 866 легла, при съществуващи 2 494“, обясни министърът.

Кирил Ананиев съобщи още, че бързата проверка на МЗ в ЦСМП-Русе във връзка с протестите на служителите на спешния център от началото на март т.г. е показала редица пропуски и нарушения. „Сред основните пропуски и нарушения е, че във вътрешните правила за работната заплата за целия проверяван период не е разписан редът за планиране на средства за основни работни заплати и допълнителни възнаграждения за незаетите длъжности. Липсва изградена цялостна система за оценка на трудовото изпълнение на служителите и техния принос за постигане резултатите на центъра. Не са определени измерими показатели за оценка на служителите. Не е разписано по какъв начин се оценява трудовото изпълнение на служителите и как това влияе върху работните заплати и допълнителните възнаграждения“, уточни здравният министър. По думите му в доклада на АДФИ за извършената финансова инспекция в ЦСМП-Русе обаче не са били установени нарушения.

Материалът 98 % от българите ще имат достъп до спешна помощ до 30 минути е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.