66 % от българите с рак на белия дроб са диагностицирани късно

33

В България ракът на белия дроб е най-честата причина за смърт от злокачествените заболявания при мъжете и на трето място при жените, алармира д-р Мила Петрова, медицински онколог в МБАЛ „Надежда“. Данните сочат, че 66% от пациентите се диагностицират в напреднал стадий на заболяването (I стадий – 6%, II стадий – 9%, III стадий – 28%, IV стадий – 38%, неуточнен стадий – 19%). Това е и причината 5-годишната преживяемост при белодробен карцином в България да е 6,50% или два пъти по-ниска от тази в Европа, където над 12,60% от болните живеят повече от 5 години след поставяне на диагнозата.

Ракът на белия дроб се дели на 2 вида – дребноклетъчен и недребноклетъчен. Заболяването започва развитието си в белите дробове, но може да се разпространи и в други части на тялото. Почти винаги започва в стените на белите дробове (бронхи или бронхиоли) или във въздушните торбички (алвеоли). „Симптомите са продължаваща кашлица, затруднение в дишането, гръдна болка, прогресираща загуба на тегло, но около 25% от пациентите с диагностициран белодробен карцином нямат симптоми“, обясни д-р Петрова.

Заболяването се диагностицира чрез образни изследвания – рентгенова снимка на гърдите, компютърна томография или PET скенер (позитронно-емисионна томография). Реалната диагноза обаче се поставя само след патологично изследване на тъканен материал взет посредством иглена биопсия, бронхоскопия или торакоцентеза в зависимост от конкретния случай. „В допълнение към патологичното изследване, съвременните методи на диагностика изискват изследване и на така наречените предиктивни биомаркери. Това е важно, за да може впоследствие пациентът при наличие на такъв биомаркер, да получи възможност за персонализирана терапия“, подчерта онкологът.

По думите й най-честият рисков фактор за рака на белия дроб е тютюнопушенето. Проучванията сочат, че относителният риск за развитие на заболяването при пушачите се увеличава с 13,3 пъти в сравнение с непушачите. Други рискови фактори са ХОББ, замърсяването на въздуха, някои химикали (азбест, арсен, никел и т.н.), радиацията и фамилното предразположение.

През 2018 г. в световен мащаб са регистрирани приблизително 2.1 млн. случая на белодробен карцином и 1.8 млн. смъртни случая вследствие на заболяването. Повече от 58% от всички случаи, възникват в Азия. Статистиката за Европа за миналата година пък отчита 387 913 смъртни случая от рак на белия дроб, което представлява 20% от всички свързани с онкологични заболявания смъртни случаи.

„Това трябва да накара медици, фармацевтичната индустрия и правителствата да обединят усилия в борба със заболяването като основните приоритети да са насочени към увеличаване на скрининга и ранна диагностика, реализация на иновативни терапевтични подходи и подобряване на качеството на грижите за пациентите с рак на белия дроб“, категорична е Зоя Паунова, изпълнителен директор на АстраЗенека България.

Материалът 66 % от българите с рак на белия дроб са диагностицирани късно е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.