607 българи се жалвали на омбудсмана от здравната система

39

607 българи са се оплакали на омбудсмана Мая Манолова от здравната система. Постъпилите жалби и сигнали през 2018 г. са с 23% повече от предходната 2017 г. (494), и с 44% повече от тези през 2016 г. (421), се посочва в доклада на омбудсмана за дейността на институтацията през миналата година.

Най-голям е броят на жалбите по повод на медицинската експертиза – 120, качество на медицинската помощ – 90, нарушен достъп до медицинска помощ – 69, нарушен достъп до лекарствени продукти и медицински изделия – 47 и погазени здравноосигурителни права – 64. Останалите жалби са по различни други проблеми като трудови права на работещите в лечебните заведения, търсене на съдействие от граждани за заплащане на лечение, нарушаване на хигиенни норми и изисквания, предложения на гражданите за промени в здравеопазването и др.

По всички сигнали са извършени проверки, а по повод 388 жалби са отправени препоръки към отговорните за решаване на проблемите органи и институции, от които повече от половината са изпълнени.

От отчета на Манолова става ясно, че пациентите се оплакват от липсата на направления за прегледи и изследвания, което налага те да си ги плащат. Хората са недоволни и от високия процент на доплащане в болниците, за медицински изделия, лекарства и т.н. Самите лекари пък отбелязват, че най-големият проблем са лимитите както в болничната, така и в извънболничната помощ.

„Ръководители на болници, в това число оказващи онкологична помощ, поставят на вниманието на омбудсмана проблема с лимитирането на тяхната дейност и незаплащане на вече извършена дейност, вкл. при спешни пациенти. Показателно е, че болници осъждат НЗОК да заплати извършената от тях надлимитна дейност“, се казва в доклада на омбудсмана.

Манолова констатира и нещо, което всички отдавна знаят – жители на малки, отдалечени и с лоша инфраструктура населени места нямат достъп до качествена медицинска помощ.

22 жалби са постъпили до Мая Манолова и за откази за финансово и организационно подпомагане на деца от страна на закрития от няколко дни фонд за лечение на деца. Родители са посочили, че комуникацията с администрацията е била лоша, не са били осигурени и лекарства.  Припомняме, дейността на фонда беше поета от НЗОК от 1 април, но според омбудсмана, законодателна практика да се правят структурни промени чрез промени в Закона за държавния бюджет и без обществено обсъждане е лоша.

 

Материалът 607 българи се жалвали на омбудсмана от здравната система е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.