60 % от българите вярват на докторите

33

Около 60 % от българите вярват на докторите и уважават хората в бели престилки. Това показват данните от социологическо проучване на агенция ЕСТАТ на тема „Злокачествените заболявания на кръвта – разпространение, нагласи и информираност на населението“.

6 от 10 българи заявяват, че имат доверие на общопрактикуващите лекари, като позитивното отношение е най-често срещано сред столичаните и хората на възраст до 49 години. Специалистите в области онкология и хематология също се ползват с доверието на 62% от анкетираните. Специализираните болнични заведения получават подкрепата на 55% от пациентите, като 14% от всички заявяват, че им имат пълно и безрезервно доверие.

Данните показват още, че 65,3% от анкетираните смятат злокачествените заболявания на кръвта за смъртоносни. Според 24,2% те са трайно инвалидизиращи, а едва 10,5% смятат, че те са лечими. За 16% от анкетираните през последните години медицината е постигнала сериозен напредък в лечението на онкохематологичните заболявания. Според 31,2% напредъкът е малък, 28,4% са на мнение, че няма никакъв напредък, а 24,4% не могат да дадат отговор.

На въпрос към какъв специалист биха се обърнали при съмнения за злокачествено заболяване на кръвта 43,7% от анкетираните отговарят онколог, 39,5% – хематолог, 14,9% – общопрактикуващ лекар, 1% – ендокринолог, 0,4% биха се обърнали към практикуващ форма на алтернативна медицина и 0,6% не могат да преценят.

Според проучването, 39,5% от респондентите са на мнение, че могат да се консултират със специалист по злокачествени заболявания на кръвта в своя град или община. 35,8% смятат, че нямат такава възможност, а 24,7% не знаят.

Злокачествените заболявания на кръвта вече не са смъртна присъда, а благодарение на иновациите 5-годишната преживяемост значително е подобрена през последните години, категорични са медиците. При пациентите с миелом от 12% в началото на 60-те години на миналия век тя е достигнала до 50% през 2012 г. Този процент при пациентите с Нехочкинов лимфом се е увеличил от 31% на 73%, при хората с Хочкинов лимфом – от 40% на 89% и при пациентите с левкемия – от 14% на 63%.

Материалът 60 % от българите вярват на докторите е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.