44 лева ще плаща МЗ на болниците за спешните пациенти

54

44 лева ще получават болниците от Министерството на здравеопазването (МЗ) за преминал спешен пациент, който обаче не е бил хоспитализиран. Досега тази субсидия  беше 30 лева. Това ще стане с промени в Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Възможност за увеличението дават допълнителните пари, отпуснати от Министерски съвет. В мотивите на МЗ е записано, че е необходима актуализация на субсидиите, тъй като разходите за персонал, лекарства, ток, парно и други консумативи са се увеличили. Това от своя страна води до нарастване на стойността на един преминал болен, средния разход на едно легло и средния разход на леглоден.

Предвижда се допълнителните средства да бъдат разпределени между 43 лечебни заведения, като 8 от тях са болници със 100 държавна собственост и 26 болници с над 50 на сто държавно участие в капитала. Всички  те имат сключени договори с Министерството на здравеопазването за субсидиране на дейностите, които не се покриват от НЗОК.

Увеличава се и цената за терапията на пациенти с активна или латентна туберкулоза, за рехабилитацията им и продължаващо лечение. Престой от 24 часа в болница ще се плаща на цена от 34 до 73 лв. в зависимост от състоянието на болния и продължителността на лечението. Средствата за дейността са разпределени за 28 лечебни заведения, от които 10 специализирани болници за активно лечение на пнемвофтизиатрични заболявания и пнемвофтизиатрични отделения към държавни и общински болници на база леглоден.

Психиатричните клиники също ще бъдат с увеличени субсидии. Парите вече ще бъдат от 36 до 46 лв. Тук средствата се разпределят за 12 центъра за психично здраве и психиатрични отделения към държавни и общински болници на база проведен леглоден лечение.

Материалът 44 лева ще плаща МЗ на болниците за спешните пациенти е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.