131 общини със здравни медиатори

46

През тази година 131 общини у нас ще разполагат със здравни медиатори, които ще работят на терен и ще помагат на държавата да убеждава хората, най-вече от ромската общност, да се ваксинират и да ходят на профилактични прегледи. През 2019 г. ще работят общо 245 здравни медиатори, а заплатите им са осигурени от бюджета и подкрепата на фармацевтичния гигант ГлаксоСмитКлайн.

На връх Благовещение, в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, официално бе открита новата учебна година за здравните медиатори от цялата страна, като през тази година още 29 души ще бъдат обучени от преподаватели от Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София, екипите на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) и Българската асоциация по семейно планиране (БАСП), медицински специалисти, УНИЦЕФ, Националната комисия за борба с трафика на хора. Събитието бе открито от проф. д-р Ивайло Търнев, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Обучението се организира за седма поредна година от Националната мрежа на здравните медиатори, в партньорство с Факултета по обществено здраве към МУ-София.

здравни медиатори
Проф. Ивайло Търнев откри новата учебна година за здравните медиатори

Новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община. Основни критерии за избора им са да имат завършено средно образование, да принадлежат към общността, в която ще работят, да познават добре проблемите на общността и да са съпричастни към тях, да владеят езика/езиците на общността, тъй като здравно медиаторската програма е част от интеграционната политика на страната ни. Новите общини, в които от 2019 г. ще работят здравни медиатори, са Банско, Бойчиновци, Брусарци, Бяла, Гулянци, Ивайловград, Крумовград, Полски Тръмбеш, Садово, Свищов, Силистра, Стамболово, Ценово, Червен бряг и с това броят им нараства до 131.

В рамките на обучителната програма те ще имат възможността да се запознаят с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно основни заболявания (превенция, профилактика и лечение). Фокус в обучението е поставен още върху ваксинопредотвратимите заболявания, ранното детско развитие, превенцията и противодействието на трафика на хора, майчиното и детско здраве, семейното планиране, работата на терен.

След преминаване на обучението, здравните медиатори ще работят по различни здравни програми и проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването. В контекста на увеличаващите се случаи на морбили в Европа и регистрираните случаи на заболели и у нас през изминалите месеци, екипата работа между здравните медиатори и всички здравни институции по превенция на ваксинопредотвратими заболявания ще бъде ключова. Новообучените здравни медиатори ще работят и по експертния проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който стартира в България през 2010 г. и се разшири в пет европейски държави – България, Румъния, Словакия, Унгария и Сърбия.

Материалът 131 общини със здравни медиатори е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.